Giải thưởng Sao vàng Đất Việt 2008: Sức bật mới

25/11/2008

Lễ trao giải Sao Vàng Đất Việt (SVĐV) - TOP 10, TOP 100, TOP 200 Thương hiệu Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội ngày 2/9/2008. Năm nay giải thưởng được nâng cao cả về quy mô, số lượng và chất lượng.

 


Giải Sao Vàng Đất Việt là hoạt động tôn vinh DN và thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế, được Thủ tướng Chính phủ giao cho TƯ Hội các nhà DNT Việt Nam chủ trì triển khai bắt đầu từ năm 2003, xét trao tặng hàng năm cho các thương hiệu, sản phẩm Việt Nam có thể so sánh, cạnh tranh thành công với sản phẩm nước ngoài, qua đó khuyến khích, động viên và định hướng cho các DN Việt Nam quan tâm đến công tác xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế. Giải SVĐV còn có ý nghĩa đề cao các giá trị Việt Nam, tôn vinh lòng tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức cho thanh niên, giới DNT nói riêng và DN Việt Nam nói chung trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, cũng như trong hội nhập kinh tế quốc tế.