Chính sách Phát triển Nguồn nhân lực.

1. Tuyển dụng:

Chính sách tuyển dụng của BEST WAY là thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao. Mọi thông tin tuyển dụng sẽ được truyền tải đến mọi ứng cử viên thích hợp cho các vị trí tuyển dụng. Mục đích thu hút những ứng cử viên mới có tiểm năng, cũng đang là mục đích nhìn nhận sự phát triển của toàn bộ nhân viên trong Công ty.

2. Đào tạo và phát triển:

Đào tạo nhân viên mỗi khi bắt đầu một công việc sẽ thúc đẩy việc hoàn thành tốt kế hoạch làm việc. Tất cả những ứng cử viên khi được lựa chọn là thành viên của BEST WAY, sẽ được hưởng những cơ hội học bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, thời gian dành đào tạo dành cho mỗi người, do đó được quy định ít nhất 15 giờ trong một năm. Công tác đào tạo sẽ được tiến hành theo mục tiêu của từng bộ phận, và dựa vào nguồn lực hiện có và cả mục tiêu nghề nghiệp của nhân viên.

3. Đãi ngộ:

Chính sách đãi ngộ nhân viên ở mỗi cấp độ khác nhau phải đáp ứng những mục đích sau:

  • Đáp ứng yêu cầu của BESTWAY.
  • Đáp ứng nhu cầu của nhân viên.
  • Tạo mức cạnh tranh trong thị trường lao động nhưng vẫn phải dựa trên cơ sở về điều kiện thực tế của BESTWAY.
  • Mang lại công bằng trong những cơ hội nghề nghiệp và điều kiện thăng tiến
  • Đảm bảo đúng quy định của Bộ luật lao động Việt Nam.

Các tin khác