BỘ 03 THỐ SỨ MÀU – TLTS1004

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: TLTS1004
  • Kích thước: Đường kính miệng 100(mm), đường kính đáy 83(mm), chiều cao 60(mm) Đường kính miệng 155(mm), đường kính đáy 130(mm), chiều cao 65(mm) Đường kính miệng 180(mm), đường kính đáy 160(mm), chiều cao 68(mm)