HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HÌNH TRÒN CÓ NẮP KHÓA 2

Giá bán: Liên hệ

  Chất liệu: Thủy tinh borosilicate

  LRD26:

  + Kích thước: 12.5 x 12.5 x 5 (cm)

  + Dung tích: 0.25L

  LRD27:

  + Kích thước: 15.6 x 15.6 x 6.7 (cm)

  + Dung tích: 0.6L

  LRD28:

  + Kích thước: 18.35 x 18.5 x 8.8 (cm)

  + Dung tích: 1.19L

  LRD29:

  + Kích thước: 21.5 x 21.5 x 10.5 (cm)

  + Dung tích: 2.07L

  LRD30:

  + Kích thước: 24.5 x 24.5 x 12.3 (cm)

  + Dung tích: 3.35L