BÁT TRỘN

Giá bán: Liên hệ

  Chất liệu: Thủy tinh borosilicate

  BM31:

  + Kích thước: D: 11.5, H: 6.1 (cm)

  + Dung tích: 205 ML

  BM32:

  + Kích thước: D: 14.5, H: 7 (cm)

  + Dung tích: 500 ML

  BM33:

  + Kích thước: D: 17.5, H: 8 (cm)

  + Dung tích: 950 ML

  BM34:

  + Kích thước: D: 20.5, H: 8.9 (cm)

  + Dung tích: 1500 ML

  BM35:

  + Kích thước: D: 23.5 X H: 9.9 (cm)

  + Dung tích: 2350 ML

  BM36:

  + Kích thước: D:26.5, H: 10.9 (cm)

  + Dung tích: 3400 ML