LY SỨ MÀU – SM1001

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: SM1001
  • Kích thước: Đường kính miệng 84mm, đường kính đáy 55mm, chiều cáo 115mm