LY SỨ MÀU – SM1012

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: SM1012
  • Kích thước: Đường kính miệng 77mm, đường kính đáy 77mm, chiều cao 100mm