HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HÌNH TRÒN CÓ NẮP KHÓA 1

Giá bán: Liên hệ

  Chất liệu: Thủy tinh borosilicate

  LRD21:

  + Kích thước: 9.5 X 9.5 X 5 (cm)

  + Dung tích: 0.12L

  LRD22:

  + Kích thước: 12.5 X 12.5 X 6.7 (cm)

  + Dung tích: 0.35L

  LRD23:

  + Kích thước: 15.6 X 15.6 X 8.8 (cm)

  + Dung tích: 0.73L

  LRD24:

  + Kích thước: 18.5 X 18.5 X 10.5 (cm)

  + Dung tích: 1.43L

  LRD25:

  + Kích thước: 21.5 X 21.5 X 12.3 (cm)

  + Dung tích: 2.42L