HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HÌNH CHỮ NHẬT CÓ NẮP KHÓA 2

Giá bán: Liên hệ

  Chất liệu: Thủy tinh borosilicate

  LRE27:

  + Kích thước: 15.6 X 10.7 X 5 (cm)

  + Dung tích: 0.3L

  LRE28:

  + Kích thước: 18.5 X 13.5 X 6.7 (cm)

  + Dung tích: 0.78L

  LRE29:

  + Kích thước: 21.5 X 16.5 X 8.8 (cm)

  + Dung tích: 1.47L

  LRE30:

  + Kích thước: 24.5 X 19.5 X 10.6 (cm)

  + Dung tích: 2.73L