BỘ HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HÌNH VUÔNG CÓ NẮP KHÓA 4

Giá bán: Liên hệ

  Chất liệu: Thủy tinh borosilicate

  KS-340:

  + Kích thước: 11.7 X 11.7 X 5 (cm)

  + Dung tích: 340ML

  KS-570:

  + Kích thước: 13.4 X 13.4 X 5.8 (cm)

  + Dung tích: 570ML

  KS-690:

  + Kích thước: 14.3 X 14.3 X 6.3 (cm)

  + Dung tích: 690ML